Vacature voorzitter ledenraad Founded By All

Vacature voorzitter ledenraad Founded By All

augustus 24, 2016

Founded By All (FBA) zoekt een nieuwe voorzitter van de ledenraad in verband met aflopen van de termijn van de huidige voorzitter. De huidige voorzitter heeft de functie enkele jaren met veel plezier en toewijding vervuld.

FBA heeft ten doel om de lid-ondernemers te helpen excelleren en hun ondernemerssucces te versnellen en vergroten. FBA creëert kansen voor alle leden die zij afzonderlijk veelal niet of moeilijk zouden kunnen creëren. De kernwaarden van FBA zijn groei, open en samen.

Voorzitter Ledenraad
De voorzitter van de ledenraad ondersteunt de leden in het besturen en organiseren van de coöperatie. De voorzitter leidt het belangrijkste orgaan van de coöperatie, de ledenraad. De voorzitter van de ledenraad is belast met het (technisch) voorzitterschap van vergaderingen van de ledenraad en de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Taken:
–       voorzitten vergaderingen Ledenraad
–       in afstemming met bestuur bijeenroepen en voorzitten Algemene Leden Vergadering
–       het coachen van leden
–       het geven van netwerksupport
–       het bijwonen van (in)formele interne en externe aangelegenheden
–       eventueel maken van notulen van vergaderingen van de ledenraad / ALV’s in overleg met de leden

Profiel van de kandidaat:
–       Ervaring als voorzitter van vergaderingen, bijeenkomsten
–       Ervaring als lid en/of voorzitter van commissies/raden/bestuursorganen
–       Affiniteit met het coöperatieve gedachtengoed
–       Raakvlakken met design en techniek
–       Ervaring in bestuur en/of management
–       Sterk in coachen en faciliteren
–       Resultaatgericht en professioneel
–       Ondernemende persoonlijkheid

Tijdsbesteding: Ongeveer 12 uur per maand
Het betreft een onbezoldigde functie.

Reageren
Bij interesse in deze vacature kan worden gereageerd met een korte motivatie + CV naar Ralf Fleuren (lid Founded By All en benoemingsadviescommissie), ralf@fleurenmarketing.nl. Sluitingstermijn is 5 september 2016.  Benoeming zal per 1 oktober 2016 zijn.


You might also like this

Ander nieuws over onze leden